NT-PROM D.O.O.

Adresa: Obrtnička 24, 48260 Križevci

Telefon: (048) 681 585
Fax: (048) 681 586

E-mail: nt-prom@kc.t-com.hr


Trgovina

E-mail: mnemecek.nt-prom@hotmail.com

Servis

E-mail: jpavic.nt-prom@hotmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8,00-15,00h, subota 8,00-13,00h


Prodajno servisni centar "Vrbovec"

Adresa: Vrbovec, Matije Uradina 9
Telefon: (01) 27 28 500
Fax: (01) 27 28 505
E-mail: nt-prom@zg.t-com.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8,00-15,00h, subota 8,00-13,00h


Prodajno servisni centar "Novi Marof"

Adresa: Novi Marof, Možđenec 1j

Telefon: (042) 205 331
Fax: (042) 205 333
E-mail: nt-prom.d.o.o@vz.t-com.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8,00-15,00h, subota 8,00-13,00h


NT-PROM d.o.o., Adresa: Obrtnička 24, 48260 Križevci, Telefon: (048) 681 585, Fax: (048) 681 586, E-mail: nt-prom@kc.t-com.hr, MB: 3696758, OIB: 67912040488, Temeljni kapital: 139.000,00 kn uplaćen u cijelosti., Trgovački sud u Bjelovaru MBS: 010007759, Erste banka,Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, HR0724020061100021612, Zagrebačka banka,Paromlinska 2, 10000 Zagreb, HR4223600001102067442