fb
kosilica pila flaks

Proizvoda u košarici:

Cijena:

Ina maziva

Logo _Maziva _Zagreb _resize

MAZIVA-ZAGREB d.o.o., ČLAN INA GRUPE
 
Maziva-Zagreb d.o.o. je proizvođač maziva i srodnih proizvoda u potpunom vlasništvu INA Industrije nafte d.d. Zagreb, a djeluje kao samostalna tvrtka unutar INA-Grupe.
Kvaliteta proizvoda, kao rezultat dugogodišnjeg iskustva i tradicije, omogućuje poslovanje u uvjetima otvorenog tržišta i snažne konkurencije na domaćem, te povećanje udjela na vanjskim tržištima. Danas se u Mazivima-Zagreb d.o.o. godišnje proizvodi preko 10 000 t različitih mazivih ulja, masti i srodnih proizvoda za industrijsku primjenu i primjenu u vozilima.

Kvaliteta ne podrazumijeva samo kvalitetu proizvoda i usluga, već mnogo šire od toga, kvalitetu cjelokupnog poslovanja, što uključuje zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine. Na razvoj i proizvodnju maziva utječu zahtjevi zaštite okoliša i zdravlja ljudi, stoga Maziva-Zagreb d.o.o. u svojim mazivima isključuju prisutnost olova, organski vezanog klora, nitrita i dietanolamina, a smanjuju sadržaj fosfora, cinka, antimona i drugih opasnih tvari.

Misija Maziva-Zagreb d.o.o.:

Zadovoljstvo kupca, vlasnika i okruženja, partnerstvo s dobavljačima, optimalni troškovi, sigurnost rada i očuvanje okoliša.
Stalnim unapređenjima svih naših aktivnosti i proizvoda postizati veću uspješnost poslovanja i poboljšati poziciju na tržištu.

Vizija Maziva-Zagreb d.o.o.:

Uvažavan i poštovan partner, poznat po vrhunskoj kvaliteti proizvoda i usluga, ostvarivati primjerenu dobit i rast vrijednosti imovine, primjenjivati suvremenu znanost i praksu na principu održivog razvoja, poticati kreativan potencijal radnika kao uporište za realizaciju ciljeva.

Slogan Maziva-Zagreb d.o.o.:

Kvalitetan proizvod, zadovoljan kupac, zadovoljan zaposlenik, čist okoliš.

Osnovno načelo Maziva-Zagreb d.o.o. je:

Danas učini kako treba, sutra još bolje!
 Katalog proizvoda >>